English Arabic

Yangın Kapılarımız'ın genel özellikleri:

1.Kasa sacı 1,2 mm.Kanat sacı 1+1 mm.
2.Kanat içerisinde 2 adet "U" destek profili.
3.Kanat dolgu malzemesi 150 Kg/m3 yoğunluklu taşyünü.
4.Dış taraf Yangına dayanımlı panik bar kol.
5.İç taraf Zamak basma kol.
6.Kendiliğinden kapanmayı sağlayan yaylı menteşe.
7.Soğuk ve sıcak olmak üzere iki adet duman contası.
8.Kanat üzerinde uyarı etiketi.

Kapılarımızın tamamı 120 dakika yangına dayanım belgelidir.

BSI Sertifikasyon

YANGIN KAPILARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
İnsanoğlu bugüne kadar birçok doğal afetle karşılaşmış ve bunlarla başa çıkmak için bir çok önlem almaya çalışmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de tedbirler alınmadığı takdirde çok kısa süre içinde çok geniş alanlara yayılarak çok büyük etkiler yaratan yangınlardır. Buna istinaden, can kayıplarını önlemek amacıyla belirli sayıda insanların yaşadığı ve geçiş yaptığı yerlerde yangın merdiveni ve yangın kapılarının yapılması yasalar tarafından zorunlu kılınmıştır.

Özellikle okul, hastane, sinema, tiyatro gibi insanların yoğun bulunduğu yerlerde insanları kolay bir şekilde tahliye etmeye yarayan yangın kapıları yangın anında ısının yayılmasını geciktirerek insanlar için yaşam alanları oluşturmaktadır. Metal, sac, ya da alüminyumdan üretilen yangın kapıları dışardan kilitli, içerden de kolaylıkla açılabilecek panik kolu sayesinde panik anında zaman kazandıracak şekilde üretilmelidir. Aynı zamanda yangın merdiveninin belediyenin belirlemiş olduğu yönetmeliklere göre üretilmesi gerekmektedir. Yangın merdivenleri binanın yapısına ve özelliklerine göre belirlenmeli, üretiminde ısıya dayanıklı ve sağlam malzemeler kullanılmalı ve taşıma kapasitesi insan sayısıyla orantılı olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise yangın merdiveninin etrafının korkuluklarla çevrili olması ve herkesin kolayca inebileceği şekilde tasarlanmasıdır. Yangın kapıları ise ısıya ve dumana dayanıklı malzemelerden üretilmeli, duman ve alevin girişe, merdivenlere ve diğer zonlara yayılmasını engellemeli, yangın kapısının önünde eşik bulunmamalı ve yangın kapısının önü asla kapatılmamalıdır. Avrupa Standartları TS EN 13501-2 ve TS EN 1634-1’e göre yangın kapıları, kullanıldıkları yere göre bütünlük (E), yalıtım (I), ışınım (W), kendi kendine kapanma © ve duman sızdırmaz (S) özelliklerine sahip olmalıdır.

Yangın kapılarının yangına dayanımı, kapıların yerleştirileceği duvarın yangına dayanım sınıfına göre belirlenmektedir. Kapıların dayanım sınıfları zaman değeri ile belirlenir. Dayanıklılık süreleri 90 dakika, 60 dakika, 45 dakika, 30 dakika ve 2 saat olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, binaları ayıran duvarlarda kullanılan 3 saatlik dayanım süresine sahip kapılar da bulunmaktadır.

90 dakikalık dayanım süresine sahip kapılar genellikle 2 saatlik olarak sınıflandırılmış duvarlarda kullanılır. Bu tip kapılar özellikle merdiven boşlukları ve şaftlar gibi binalar arası çıkışlar veya dikey iletişim boşluklarında kullanılır. 60 dakikalık dayanım süresine sahip kapılar 90 dakikalık olarak sınıflandırılmış duvarlarda kullanılır. 45 dakikalık kapılar ise 60 dakikalık dayanım süresine sahip duvarlarda, özellikle koridorlarda veya oda bölümlerinde açıklık varsa kullanılmaktadır. Özellikle, kapıların yangına dayanım süresinin, kapıyı çevreleyen duvarın yangına dayanım süresinin dörtte üçü kadar olması en önemli hususlardan biridir. Ama tabi ki özel durumlarda açıklığın ihtiyaç duyduğundan daha yüksek dayanım süresine sahip kapılar da kullanılabilmektedir.
Bir yangın kapısının etkin şekilde çalışabilmesi için kapı standartlarına uygun olarak üretilmeli, tüm bileşenlerin birbirlerine uygunluğu kontrol edilmeli, doğru bir şekilde monte edilmeli ve düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Tüm bu hususların her biri çok büyük önem taşımaktadır çünkü üretim ve uygulamasında yapılacak en ufak bir değişiklik bile, kapının yangına dayanıklılık süresini düşürebilmektedir.
Yangın kapıları mutlaka kapalı tutulmalıdır çünkü açık bırakıldığına işlevini tam olarak yapmayacak, yangını daha da şiddetlendirecek ve bu da hayati tehlike oluşturacaktır. Basınçlandırılmamış yangın merdivenleri ise baca gibi çalışarak dumanı üst katlara yayacaktır. Bundan dolayı yangın kapıları mutlaka kapalı tutulmalı, gerekirse bina yöneticileri ve güvenlik personelleri bunun için eğitim almalı ve bu konuya gerekli önem verilmelidir.
Ayrıca yangın kapıları mutlaka kendiliğinden kapanır olmalıdır. Eğer kapının açık tutulması gerekiyorsa da mutlaka duman kontrol aygıtı ile donatılmalıdır. Kapının düzgün olarak çalışmasını engelleyecek takozlar ve zincirlerden arındırılmalıdır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre yangınlarda ölüme sebebiyet veren en önemli nedenler duman ve toksik gazlardır. Bu gazların ve dumanın geçişini engelleyebilecek kadar hızlı çalışan kapılar elekromanyetik salıverme ile çalışan kapılardır. Ayrıca bu kapılar elektronik dedektörler ile desteklendiğinde büyük önlem sağlanmış olacaktır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise kapının kolay açılabilir olmasıdır. Yangın sırasında bu kapıları yaşlılar ve çocuklar da kullanacağından kapıya uygulanacak kuvvet 110 Newton’u geçmemelidir.

Yangın kapısı üretirken dikkat edilmesi gereken hususları özetleyecek olursak;
1.    Yangın kapılarının dayanım süresi, çevreleyen duvarın dayanım süresinin dörtte üçü kadar olmalıdır. Ayrıca Avrupa standartlarına göre yalıtım ve bütünlük özelliklerini sağlaması gerekmektedir.
2.    Kapıların DIN 4102, BSI 476-Part veya EN 1634-3’e göre uygun dayanım süresini sağladığına dair  sertifikası olmalıdır.
3.    Kapılar kendiliğinden açılır ve kapanır mekanizmalara sahip olmalıdır ve kapılara uygulanacak kuvvet en fazla 110 Newton olmalıdır.
4.    Kapıyı kullanacak kişi sayısı 100’den fazla olursa, kapılarda panik bar olmalıdır.